ผู้เขียน

สถานที่ทุกแห่งล้วนมีเรื่องราวมากมายทั้งดีและร้าย บันทึกความทรงจำของการเดินทาง เรื่องแห่งประสบการณ์ชีวิต เดินทางทั่วโลก ถ่ายรูป มีมากก็เที่ยวไกล มีน้อยก็เที่ยวใกล้ กลายเป็นความสุขเล็กๆ