เวียดนาม สวรรค์บนดินที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

เวียดนาม หนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่มีภูมิประเทศ วัฒนธรรม ตลอดจนหน้าตาของผู้คนก็ยังคล้ายๆ กับไทยเรา อีกทั้งเมืองเวียดนามก็ยังสวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย ค่าครองชีพก็ไม่แพงมาก เดินทางไปใช้เวลาไม่มาก ประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วย วันนี้ เราจะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนามกันค่ะ ว่าสวยงามมหัศจรรย์เพียงไร

อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay)

เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ย ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศเวียดนามที่เป็นเขตติดต่อกับประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมดราว 1,500 ตารางกิโลเมตร เป็นอ่าวที่มีหินสวยน้ำใสและมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก มีเกาะหินปูนอยู่ทั่วอ่าวกว่า 2,000 เกาะเลยทีเดียว และภายในเกาะหลายเกาะนั้นจะมีถ้ำที่งดงาม ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ถ้ำเสาไม้ ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามภายในถ้ำ ส่วนเกาะที่มีชื่อเสียงในอ่าวฮาลองแห่งนี้ก็คือ เกาะตวนชูและเกาะกัดบา มีหาดทรายที่งดงามและที่พักไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ความงดงามของอ่าวฮาลองแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1994

อุทยานแห่งชาติฟงงาเคบัง (Phong Nha-Ke Bang)

เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีวิวัฒนาการมาจากยุคน้ำแข็งเมื่อราว 400 กว่าล้านปีที่ผ่านมา ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติฟงงาเคบังมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็นหินปูนที่จัดว่าเก่าแก่ที่สุดในเอเชีย มีพื้นที่ราว 857 ตารางกิโลเมตรทอดยาวไปถึงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บนพื้นที่อุทยานแห่งนี้มีความซับซ้อนทางระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย ทำให้สัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ มีถ้ำและหินที่สวยงามเป็นจำนวนมาก ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสองของภูเขาหินปูนที่มีลำธารใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ความงดงามเหล่านี้ได้รับการบันทึกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 2003

เมืองเก่าฮอยอัน (Hoi An Old Town)

ฮอยอัน เป็นเมืองเก่าขนาดเล็กที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทูโบนแถบทะเลจีนใต้ ตั้งอยู่จังหวัดกว่างนาม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร เมืองฮอยอันแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 สมัยอาณาจักรจามปา สมัยก่อนมีชาวต่างชาติทั้งญี่ปุ่น อินเดีย จีน ดัตซ์ ต่างเข้ามาค้าขายในเมืองนี้จำนวนมากจึงมีหลายวัฒนธรรมผสมผสานกัน ปัจจุบันเมืองฮอยอันยังคงสภาพความงดงามในอดีตไว้ได้อย่างดีแม้ว่าจะผ่านมาถึง 400 กว่าปีแล้วก็ตาม ภายในตัวเมืองมีความงดงามของหลากวัฒนธรรมให้กับผู้มาเยือนได้ชม โดยสถาปัตยกรรมส่วนมากจะผสมผสานกันไประหว่างเวียดนาม ญี่ปุ่น จีน และชาติตะวันตก มีถนนแคบ ๆ คั่นกลางระหว่างบ้านไม้ทีเรียงแถวกันเป็นระเบียบสองฝั่ง ความงดงามของวัฒนธรรมนี้ได้รับการบันทึกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองแห่งมรดกโลกเมื่อปี 1999

เพียงแค่ตัวอย่างเรียกน้ำย่อยก็ทำให้เราสามารถตื่นตะลึงไปกับความงดงามของประเทศเวียดนามได้แล้วนะคะ เพราะสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งถูกบักทึกให้เป็นมรดกโลกเลยทีเดียว แต่ยังมีอีกหลายแห่งที่งดงามไม่แพ้กันรอให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมและสัมผัสถึงมนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้..เวียดนาม