เที่ยว สกลนคร-นครพนม

พระธาตุเชิงชุม

ถ้าได้เดินทางมาสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง จังหวัดสกลนคร ภายในพระวิหารประดิษฐาน หลวงพ่อพระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเปิดสอนศิลปาชีพหลายแขนง