รถไฟไป เขื่อนป่าสัก

ระยะเวลาของการนั่งรถไฟจากกรุงเทพมหานครถึงเขื่อนป่าสักใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง สถานที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของ


พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก)