เที่ยว สกลนคร-นครพนม

พระธาตุเชิงชุม ถ้าได้เดินทางมาสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง จังหวัดสกลนคร ภายในพระวิหารประดิษฐาน หลวงพ่อพระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเปิดสอนศิลปาชีพหลายแขนง ...
Read More

รถไฟไป เขื่อนป่าสัก

ระยะเวลาของการนั่งรถไฟจากกรุงเทพมหานครถึงเขื่อนป่าสักใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง สถานที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของ พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) ...
Read More